Co to znaczy najemca?

Współcześnie możemy spotkać się z wieloma rodzajami umów o najmie. Najemca może być osobą fizyczną, ale także może być to firma. W zależności od tego, na jaki okres czasu zostanie zawarta umowa oraz jakie są jej warunki, możemy mówić o różnych rodzajach najmu. Najem okazjonalny, dzierżawa, najem krótkoterminowy – to tylko niektóre z możliwości, jakie daje nam rynek. Aby lepiej poznać temat, zapraszam do lektury poniższego artykułu.

Najemca to osoba, która najmuje mieszkanie, dom lub jakikolwiek inny lokal za korzyść materialną. Najemca odprowadza określone opłaty do wynajmującego i ma obowiązek dbania o lokal oraz utrzymywania go w czystości. Wynajmujący natomiast może żądać od najemcy dodatkowych opłat, np. za sprzątanie, meble itp.

Kto ma prawo mieszkać z najemca?

Oczywiście, że małżonkowie. Zgodnie z art. 775 Kodeksu cywilnego są oni nawet współnajemcami lokalu, jeśli tylko jeden z nich podpisał umowę najmu. Osoby żyjące w tzw. związku partnerskim – co do zasady – mogą mieszkać w danym lokalu tylko na podstawie przyznanej karty lokatora (jeżeli mamy do czynienia ze spółdzielczym prawem do lokalu) albo ustanowionej odrębnej formy prawnej (np. pełnomocnictwa).

Jakie są obowiązki najemcy?

Czynsz powinien być uiszczany w terminie określonym w umowie, a lokal utrzymywany jest we właściwym stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym. Jeśli doszło do uszkodzeń z winy najemcy, to ma on obowiązek dokonywać napraw.

Kto to jest najemca a kto wynajmujący?

Wynajmujący jest osobą, która posiada lokal do wynajęcia – jest jego właścicielem. Natomiast najemca to osoba, która najmuje dany lokal od wynajmującego za określone (w umowie najmu) korzyści materiale, odprowadzane na jego rzecz. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mają swoje prawa i obowiązki.

Kiedy najem a wynajem?

Najem rzeczy oznacza oddanie jej najemcy do użytkowania na czas określony w umowie, natomiast wynajem oznacza oddanie nieruchomości do użytkowania. Najczęściej jednak używa się tych słów jako synonimów. Najem to taki rodzaj umowy, w której jedna ze stron oddaje drugiej do dyspozycji na określony czas swoją rzecz lub pomieszczenie za stosowną opłatą, np. mieszkanie, samochód, meble. Wynajmujący może być osobą fizyczną lub firmą, a najemca – osobą fizyczną lub prawną. Umowa najmu musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony: wynajmującego i najemcę. W przypadku osób mających trudności ze starannym czytaniem i rozumieniem umów – warto poprosić o pomoc doradców finansowych bądź księgowych.

Zobacz także:  Czy mieszkania na poddaszu są tańsze?

Czym się rozni najem od najmu?

Najem jest umową, na mocy której przedmiot najmu jest oddawany przez jedną ze stron drugiej stronie do użytkowania w zamian za odpowiednią opłatę. Najem oznacza natomiast czynność oddawania przedmiotu najmu drugiej stronie. Najem może dotyczyć różnych rodzajów przedmiotów – najczęściej są to mieszkania lub samochody. W życiu codziennym używa się również słowa „wynajem”. Oznacza ono to samo co najem, czyli oddanie komuś lub wzięcie od kogoś do czasowego użytkowania pewnej własności za odpowiednią opłatą. Z najmem (wynajmem) bezpośrednio związane jest pojęcie najemcy, które określa jedną ze strony umowy o najem.

Czego nie wolno najemcy?

Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego najemca nie może bez zgody właściciela podnająć ani całej nieruchomości, którą mu oddano do czynszu, ani części jej. W przypadku gdyby jednak tak się stało, to jego umowa z właścicielem lokalu wygasa proporcjonalnie do podnajętej powierzchni. Ponadto bez wiedzy i na razie sprzeciwu ze strony właściciela najemca nie może udostępnić osobie trzeciej mieszkania lub pomieszczenia stanowiącego przedmiot umowy, a także ich używać do celów innych niż określono we wrześniu.

Czego nie można robić w wynajmowanym mieszkaniu?

Wszystko jest dozwolone, dopóki nie wykracza się poza prawo i nie narusza się miru domowego. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest dbanie o czystość i porządek, a także szanować innych mieszkańców budynku. Awantury i imprezy są zabronione – mogłoby się to wiązać z przestępstwem, jakim jest naruszenie miru domowego. Co jeszcze ważne, właściciel nie może bez zgody najemcy wejść do lokalu.

Jakie prawa ma najemca?

Podstawowym prawem najemcy jest prawo do korzystania z przedmiotu najmu tak, jak określa to umowa. Najemca może więc swobodnie korzystać z rzeczy w sposób przeznaczony do jej użytkowania. Jednak istnieje kilka ograniczeń, które mają na celu zabezpieczenie interesów wynajmującego. Najemca nie może więc używać przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub szkodliwy dla rzeczy. Ponadto, najemca ma obowiązek utrzymania rzeczy w czystości oraz chronienia jej przed uszkodzeniem.

Zobacz także:  Ile wynosi podatek od kupna działki?

Czy najemca musi pomalować mieszkanie?

Tak. Zawierając umowę najmu lokalu mieszkalnego, zarówno najemca, jak i wynajmujący (czyli właściciel mieszkania) zobowiązują się do konkretnych czynności. Jednym z obowiązków najemcy jest także malowanie ścian oraz naprawa uszkodzeń tynków i sufitów.

Czy najemca może wynająć mieszkanie?

Tutaj przeczytasz o tym, jakie są zasady podnajmu oraz co grozi naruszeniu ich przez najemcę. Wynajmujący może udzielić zgody na podnajem mieszkania w dowolny sposób – nie musi to być pisemna zgoda. Najemca, który rozpocznie podnajem mieszkania bez wiedzy lub zgody wynajmującego, może się natknąć na poważne konsekwencje. Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela mieszkania to jedna z nich – i takie działanie jest całkowicie legalne.

Jak rozliczyć się z najemca?

Możesz uwzględnić koszty mediów w czynszu za wynajem. W tej metodzie uśrednia się całkowity koszt za media i dolicza do kwoty wynajmu. Tym samym najmujący płaci stałą stawkę za media bez względu na ich rzeczywiste zużycie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.