Wycena nieruchomości

wycena nieruchomości warszawa

W ramach prowadzonej działalności oferuję wykonanie następujących usług:

• wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
wycena budynków (domów mieszkalnych, użytkowych)
• wycena nieruchomości rolnych, przemysłowych
wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości

Wyceny nieruchomości sporządzam dla następujących potrzeb:

zabezpieczenia kredytu bankowego
ustalenia ceny sprzedaży
ustalenia podatku od spadku i darowizny
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
podziału majątku
ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
oraz innych celów

Ponadto w zakresie moich usług znajdują się analizy i doradztwo związane z rynkiem nieruchomości.

wycena nieruchomości, wycena nieruchomości warszawa, wycena nieruchomości warszawa, wycena mieszkania, wycena mieszkania warszawa, wycena mieszkań warszawa, wycena lokalu, wycena domu, wycena domów, wycena działki, wycena działki warszawa, wycena działek warszawa, wycena mieszkania, wycena mieszkań, wycena mieszkania warszawa, wycena mieszkań warszawa, wycena nieruchomości warszawa